Eläinten diagnostinen lämpökuvantaminen

Riskitön ja nopea tutkimusmenetelmä

Eläinten diagnostinen lämpökuvantaminen on eläimelle riskitön kokonaisvaltainen tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan nopeasti ja luotettavasti paikantaa mahdolliset ongelma-alueet, joihin tutkimus- ja hoitotoimenpiteet tulisi kohdistaa.

Eläinten diagnostiseen lämpökuvantamiseen käytetään korkean IR-resoluution lämpökameroita, joiden avulla pystytään havaitsemaan jopa yhden kymmenesosan celsiusasteen muutoksia eläimen ihon pintalämpötilassa. Ihminen pystyy kädellään arvioimaan yleensä ainoastaan suurempia, vähintään kahden celsiusasteen lämpötilaeroja, eikä lämpötila-arvojen mittaaminen käsin tunnustelemalla ole tietenkään lainkaan mahdollista.

Terveen eläimen lämpökuva on aina symmetrinen, eikä puolieroja ole löydettävissä. Lämpökuvien analysoinnissa pyritään löytämään diagnostiset kriteerit täyttäviä puolieroja, jotka mahdollistavat ongelma-alueiden nopean ja luotettavan paikantamisen.

Lämpökuvantamisen avulla voidaan havaita pienetkin poikkeamat ja esimerkiksi alkava tulehdus tai infektio päästään hoitamaan nopeasti, yleensä pienemmin kokonaiskustannuksin ja lyhyemmällä toipilasajalla. Lämpökuvantaminen sopiikin erinomaisesti varhaisdiagnostiikkaan, sillä sen avulla on mahdollista havainnoida muutoksia ennen kliinisten oireiden ilmaantumista.

Lämpökuvantamisella voidaan nopeasti ja luotettavasti paikantaa muutoksia esim.

 • lihaksistossa
 • verenkiertoelimissä
 • jänteissä / nivelissä, ja
 • hermostossa

Lämpökuvantamisella voidaan ilmentää eläimen fysiologista tilaa ja havainnollistaa se graafisesti ihon pintalämpötilan mittaamista apuna käyttäen.
Terveissä yksilöissä lämpötilat ovat symmetrisiä (sympaattisen hermoston säätelemiä) molemmilla puolilla, epänormaalit tilat on mahdollista havaita puolierojen avulla.

Kliinisiä käyttökohteita

 • Vammojen aikainen havaitseminen ennen kliinisiä oireita (esim. hevonen on saaliseläin, eikä välttämättä näytä kipua, ennen kuin tilanne on edennyt jo pitkälle)
 • Ongelma-alueen paikantaminen (MISSÄ?) jatkotutkimusten ja hoitotoimenpiteiden kohdistamiseksi
 • Vamma-alueen koon selvittäminen
 • Hoidon vaikuttavuuden ja toipumisen edistymisen seuranta

Lämpökuvantamisen edut

 • Täysin kajoamaton tutkimustoimenpide
 • Mahdollistaa eläimen tutkimisen etäältä; myös hyvin kivulias eläin voidaan tutkia turvallisesti eläimeen koskematta
 • Nopea, objektiivinen ja luotettava paikallisten lämpötila-arvojen mittaus ja mahdollisten poikkeavien löydösten havainnointi
 • Ei edellytä eläimen rauhoittamista
 • Ei edellytä karvapeitteen leikkaamista (vrt. ultra)
 • Ei aiheuta säteilyaltistusta
 • Välittömät tulokset visuaalisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa

Palvelumme

Kuvantaminen

Tarjoamme konsultointi- ja lämpökuvantamispalvelua.

Tekniset ratkaisut

Tarjoamme käyttöönne kliinisesti testatut ja tarpeisiinne räätälöidyt lämpökuvantamis-laitteet ja ohjelmistot.

Koulutus

Järjestämme eläinten diagnostisen lämpökuvantamisen sertifiointikoulutusta