Diagnostinen lämpökuvantamistutkimus

Terveen eläimen lämpökuva on symmetrinen, eikä puolieroja ole löydettävissä. Lämpökuvien analysoinnissa pyritään löytämään diagnostiset kriteerit täyttäviä puolieroja, jotka mahdollistavat ongelma-alueiden nopean ja luotettavan paikantamisen.

Riskitön ja nopea tutkimusmenetelmä

Diagnostinen lämpökuvantamistutkimus on eläimelle riskitön kokonaisvaltainen tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan nopeasti ja luotettavasti paikantaa mahdolliset ongelma-alueet, joihin tutkimus- ja hoitotoimenpiteet tulisi kohdistaa.

Eläinten diagnostiseen lämpökuvantamiseen käytetään korkean IR-resoluution lämpökameroita, joiden avulla pystytään havaitsemaan jopa yhden kymmenesosan celsiusasteen muutoksia eläimen ihon pintalämpötilassa. Ihminen pystyy kädellään arvioimaan yleensä suurempia, vähintään kahden celsiusasteen lämpötilaeroja, eikä lämpötila-arvojen mittaaminen käsin tunnustelemalla ole mahdollista.

Mitä lämpökuvantamalla tutkitaan?

Lämpökuvantamisella voidaan nopeasti ja luotettavasti paikantaa muutoksia lihaksistossa, verenkiertoelimissä, jänteissä, nivelissä ja hermostossa.

Lämpökuvantamisella voidaan ilmentää eläimen fysiologista tilaa ja havainnollistaa se graafisesti ihon pintalämpötilan mittaamista apuna käyttäen.

Terveissä yksilöissä lämpötilat ovat symmetrisiä (sympaattisen hermoston säätelemiä) molemmilla puolilla, epänormaalit tilat on mahdollista havaita puolierojen avulla.

Lämpökuvantamisen edut

Täysin turvallinen ja kajoamaton tutkimustoimenpide

Ei edellytä eläimen rauhoittamista (ei dopingvaroaikaa)

Ei edellytä karvapeitteen leikkaamista

Eläimelle miellyttävä tutkimusmenetelmä joka ei perustu kipureaktion etsimiseen

Mahdollistaa eläimen tutkimisen etäältä. Myös hyvin kivulias eläin voidaan tutkia turvallisesti eläimeen koskematta

Välittömät tulokset visuaalisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa

Ei aiheuta säteilyaltistusta

Turvallinen myös tiineille / kantaville sekä vastasyntyneille / nuorille tai hyvin iäkkäille eläimille

Nopea, objektiivinen ja luotettava paikallisten lämpötila-arvojen mittaus ja löydösten havainnointi

Pelkän lämpökuvantamistutkimuksen avulla ei useinkaan pystytä tekemään lopullista diagnoosia, mutta se saattaa nopeuttaa ongelma-alueen löytymistä ja helpottaa siten tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden kohdentamista.

Lämpökuvantamisen avulla voidaan havaita pienetkin poikkeamat ja esimerkiksi alkava tulehdus tai infektio päästään hoitamaan nopeasti, yleensä pienemmin kokonaiskustannuksin ja lyhyemmällä toipilasajalla. Lämpökuvantaminen sopiikin erinomaisesti varhaisdiagnostiikkaan, sillä sen avulla on mahdollista havainnoida muutoksia ennen kliinisten oireiden ilmaantumista.

Kliinisiä käyttökohteita

  • Vammojen aikainen havaitseminen ennen kliinisiä oireita (esim. hevonen on saaliseläin, eikä välttämättä näytä kipua; lämpökuvantaminen soveltuu hyvin myös kivuliaiden, arkojen ja esim. rescue eläinten kokonaisvaltaiseen tutkimiseen, sillä eläimeen ei kosketa tutkimuksen aikana)
  • Ongelma-alueen paikantaminen jatkotutkimusten ja hoitotoimenpiteiden kohdistamiseksi
  • Vamma-alueen koon selvittäminen
  • Hoidon vaikuttavuuden ja toipumisen edistymisen seuranta
  • Lämpökuvantaminen on eläimelle miellyttävä tutkimusmenetelmä, sillä se ei perustu kipureaktion etsimiseen
Kannettava ratkaisumme

Thermidas IRT-384 Pro

Pieni ja tehokas.
Helppo ja monipuolinen.

Kehitimme kokonaan uuden ratkaisun eläinten lämpökuvantamiseen, koska
suurikokoiset laitteistot eivät tarjoa vaihtelevissa olosuhteissa tarvittavaa joustavuutta. Thermidas IRT-384 Tablet on hämmästyttävän pieni, mutta monipuolinen järjestelmä. Se kulkee mukanasi kaikkialle, missä sitä tarvitsetkin, ja kuvat tallentuvat pilvipalveluun jatkokäyttöä varten.

Diagnostisen lämpökuvantamisen koulutus

Thermidas järjestää Suomessa diagnostisen lämpökuvantamisen koulutuksia. Koulutus sisältää kattavan teoriaosuuden, käytännön harjoittelun sekä näyttökokeen. Hyväksytty koulutusjakso antaa valmiudet lämpökuvien ottamiseen sekä tulkitsemiseen.