Pilottitutkimus selvittää uutta keinoa sikojen hännänpurennan havaitsemiseksi

Helsingin Yliopisto ja Thermidas Oy ovat aloittaneet pilottitutkimuksen tavoitteenaan tuoda apua sikojen hännänpurentaan. Tutkimuksessa selvitetään, voiko lämpökuvantamista hyödyntää sikojen hännänpurennan aikaisessa havaitsemisessa. Selvitystyö tehdään yhteistyössä HKScan Finland Oy:n ja InnoAgro Oy:n kanssa.

Lämpökuvantaminen on nopea ja riskitön kuvantamismenetelmä, jota käytetään esimerkiksi erilaisten tulehdustilojen ja lihasvammojen tutkimiseen. Lämpökuvantamista on käytetty menestyksekkäästi mm. nautojen sorkkasairauksien diagnostiikassa, ja nyt tekeillä olevassa tutkimuksessa pyritään selvittämään, pystytäänkö menetelmää hyödyntämään myös sikojen hännänpurennassa. Alustavien tutkimustulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että lämpökuvantamisella voidaan havaita häntien puremavauriot hyvin aikaisessa vaiheessa.

Kesällä 2023 alkanut pilottitutkimus käynnistyi suunnitelmien mukaisesti. Tutkimusta varten lämpökuvattiin yli 500 8-10 viikon ikäistä tuotantosikaa välikasvattamossa, ja yli 3000 kuvaa kattava tutkimusaineisto kerättiin kolmen päivän aikana. Lämpökuvien lisäksi eläimistä kerättiin tarkentavia tietoa sekä muita näytteitä. Aineiston läpikäynti on alkanut alkusyksystä ja tulosten odotetaan valmistuvan ennen vuoden loppua.

Tutkimuksen päätavoitteena on arvioida, toimiiko lämpökuvantaminen sikojen hännänpurennan havaitsemista helpottavana työkaluna. Mikäli lämpökuvantaminen vahvistetaan toimivaksi menetelmäksi hännänpurennan havaitsemiseen, kartoitetaan seuraavaksi hännänpurennan aikaisen havaitsemisen mahdollisuuksia samaa menetelmää hyödyntäen. Purentaongelmien aikainen havaitseminen helpottaisi keskittämään vastatoimet oikein jo aikaisessa vaiheessa, jolloin ongelman hallinta helpottuisi.

Tarkoituksena on tuoda markkinoille menetelmä, jolla sikojen hännänpurenta pystyttäisiin havaitsemaan aiemmin, helpommin ja nopeammin kuin pelkällä silmällä katsoen.

Kysy lisätietoja