TAPAUSESIMERKKI

Hankositeen kiinnityskohdan vaurio

Hankositeen vaurioiden hankala diagnosointi

Akuutissa vaiheessa olevia hankositeen yläkiinnityskohdan vaurioita on vaikea havaita röntgenkuvista verrattuna kroonisiin vammoihin.

Hevosen hankositeen yläkiinnityskohdan vamma takajalassa on usein krooninen, helposti uusiutuva ja vaikeasti hoidettava.

Hankosidevammoja esiintyy usein koulu- ja ravihevosilla, joiden nopea paraneminen takaisin käyttökuntoon on tärkeää omistajille. Vamman aikainen diagnosointi on tärkeää, jotta hoidoilla saadaan parempia tuloksia.

Alkutilanne

Lämpökuvantaminen kiinnosti kouluratsastus hevosen omistajaa. Hän halusi hevosestaan lämpökuvat myös siksi, että terveestä ratsusta olisi olemassa vertailukuvat, jos tulevaisuudessa ilmenee vammoja.

Omistaja oletti hevosen olevan täysin terve, koska se ei ontunut eikä sen suorituskyvyssä havaittu merkittävää heikentymistä. Hevosen jaloissa ei havaittu turvotusta, lämpötilan muutosta tai palpaatioarkuutta.

Ratsastaessa omistajalla oli kuitenkin tunne, että hevonen voisi laukata vasenta laukkaa paremmin ja ponnistaa vahvemmin takajaloilla. Hevosammattilainen Mari-Tiina Jääskeläinen lämpökuvasi hevosen jalat ja lämpökuvien perusteella havaittiin lämpötilamuutos oikean takajalan hankositeen kiinnityskohdassa. Hevosklinikalla diagnoosiksi varmistui oikean takajalan hankositeen kiinnityskohdan vaurio.

Takajalat kuvattuna edestäpäin. Oikean takajalan kintereen alueella merkittäviä puolieroja.

Toimenpiteet

Vamma-aluetta hoidettiin kylmähoidolla useasti päivän aikana, minkä lisäksi hoitoprosessissa käytettiin laser- ja Bemer-hoitoja. 

Hevosen hankositeen vamma löytyi sattumalta ja sen laajuus havaittiin lämpökuvista. Näin saatiin hoitotoimet aloitettua välittömästi ja vamman eteneminen estettyä.

Tällä hetkellä hevonen on aktiivisessa kouluratsastuskäytössä ja se on saavuttanut menestystä kilpailuissa.

Takajalat takaapäin. Oikean takajalan kintereen alueella on havaittavissa vielä etupuoltakin suurempia lämpötilaeroja.

Oletko huolissasi hevosestasi, haluaisitko lämpökuvata hevosesi? Katso lista Thermidaksen kouluttamista lämpökuvantajista

Kannettava ratkaisumme

Thermidas IRT-384 Pro

Pieni ja tehokas.
Helppo ja monipuolinen.

Kehitimme kokonaan uuden ratkaisun eläinten lämpökuvantamiseen, koska
suurikokoiset laitteistot eivät tarjoa vaihtelevissa olosuhteissa tarvittavaa joustavuutta. Thermidas IRT-384 Tablet on hämmästyttävän pieni, mutta monipuolinen järjestelmä. Se kulkee mukanasi kaikkialle, missä sitä tarvitsetkin, ja kuvat tallentuvat pilvipalveluun jatkokäyttöä varten.

Kysy lisätietoja: