Nauta-lehti: Lämpökamera löytää piilevät sorkka- ja jalkaongelmat

Nauta-lehden numerossa 1/2024 on julkaistu kattava artikkeli lämpökuvantamisen hyödyistä ja Faban käyttökokemuksista. Faba käyttää aktiivisesti Thermidaksen lämpökuvantamisjärjestelmiä muun muassa sorkkaongelmien paikantamiseen.

Kotimaisten tutkimusten mukaan tavallisen lypsykarjatilan lehmistä keskimäärin 20-30 prosentilla esiintyy ontumista. Arvioiden mukaan yksi sorkkatulehdus aiheuttaa 400-500 euron ansionmenetyksen, kun huomioidaan eläinlääkärinpalkkiot, mutta ei eläinten poistoja. Esimerkiksi 120 lehmän karjassa, jossa 20 prosenttia eläimistä ontuu, ontuminen aiheuttaa 9600 euron tulonmenetykset vuodessa.

Mikäli asiaan herätään vasta siinä vaiheessa, kun lypsyrobotti jo raportoi laskeneesta litramäärästä, tulehdus on päällä ja ansionmenetystä ei voi estää.

Kamera näkee ongelmat ennen ihmistä

Lämpökameralla etsitään rinnakkaisten alueiden tai ruumiinosien, esimerkiksi rinnakkaisten raajojen, lämpötiloissa esiintyviä poikkeavuuksia. Kohonnut lämpötila on merkki esimerkiksi tulehduksesta, nivelrikosta tai kudosvammasta.

Diagnostinen lämpökuvantamistutkimus on eläimelle riskitön kokonaisvaltainen tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan nopeasti ja luotettavasti paikantaa mahdolliset ongelma-alueet, joihin tutkimus- ja hoitotoimenpiteet tulisi kohdistaa.

Kuvantaminen on erittäin käyttökelpoinen esimerkiksi infektioiden ensimmäisten oireiden, kuten lämmönnousun ja turvotuksen havainnointiin. Tutkimuksissa on osoitettu, että lehmät, jotka eivät vielä näytä havaittavia ontumisen merkkejä, voidaan tekniikan avulla paikallistaa ja saada hoitoon paljon aiemmin. Esimerkiksi karjassa puhkeamassa oleva sorkkavälin ajotulehdus paljastuu kuvantamisella siinä vaiheessa, kun silminnähtäviä oireita ei vielä ole.

Kannettava ratkaisumme

Thermidas IRT-384 Pro

Pieni ja tehokas.
Helppo ja monipuolinen.

Kehitimme kokonaan uuden ratkaisun eläinten lämpökuvantamiseen, koska
suurikokoiset laitteistot eivät tarjoa vaihtelevissa olosuhteissa tarvittavaa joustavuutta. Thermidas IRT-384 Tablet on hämmästyttävän pieni, mutta monipuolinen järjestelmä. Se kulkee mukanasi kaikkialle, missä sitä tarvitsetkin, ja kuvat tallentuvat pilvipalveluun jatkokäyttöä varten.

Kysy lisätietoja: