Lannerangan alkava spondyloosi

Käytöshäiriöt ja yhtäkkiä alkanut aggressiivisuus voivat olla ensimmäisiä merkkejä taustalla olevista terveysongelmista. Alkutilanne Esimerkkitapauksen 7-vuotias uroskoira alkoi oirehtia yhtäkkisesti juuri muuttuneella käytöksellä. Kipulääkityksellä ei saatu hoitovastetta, joten eläinlääkäri päätti lämpökuvata koiran paikantaakseen mahdollisia ongelmakohtia. Havainnot ja toimenpiteet Lämpökuvista löytyi selkeitä poikkeamia lannerangan ja vasemman etujalan kyynärän alueilta Jatkotutkimukset oli helppo kohdentaa lämpökuvista löydettyjen poikkeamien alueelle […]

Kantaluun limapussin tulehdus

Niveltulehdus voi olla joko rasitusperäinen tai johtua jostakin niveleeseen kohdistuneesta vammasta. Yllättävät tilanteet, karsinarakenteet tai toiset hevoset voivat altistaa hevosen erilaisille haavoille tai traumoille, toisinaan pelkkä riuhtominenkin saa aikaan kudostuhoa. Paranemisprosessin osalta tärkeintä on, että ongelmaan päästään välittömästi käsiksi. Alkutilanne Hevonen (2-vuotias) oli saanut vamman kintereen alueelle. Omistajalla ei ollut havaintoa vamman synnystä, mutta kintereen alueella […]

Hankositeen kiinnityskohdan vaurio

Hankositeen vaurioiden hankala diagnosointi Akuutissa vaiheessa olevia hankositeen yläkiinnityskohdan vaurioita on vaikea havaita röntgenkuvista verrattuna kroonisiin vammoihin. Hevosen hankositeen yläkiinnityskohdan vamma takajalassa on usein krooninen, helposti uusiutuva ja vaikeasti hoidettava. Hankosidevammoja esiintyy usein koulu- ja ravihevosilla, joiden nopea paraneminen takaisin käyttökuntoon on tärkeää omistajille. Vamman aikainen diagnosointi on tärkeää, jotta hoidoilla saadaan parempia tuloksia. Alkutilanne […]

Takapolven nivelrikko

Alkutilanne Elokuussa hevosella löydettiin takapolven nivelrikko, jota hoidettiin injektiolla kahden kuukauden ajan. Lokakuussa maastoratsastuksessa hevonen oli säikähtyessään kaatunut pahasti. Marras-joulukuussa liikkuminen oli muuttunut ontuvaksi ja epäpuhtaaksi. Eläinlääkäri tutki hevosen päällisin puoli ja hoitotoimet kohdistettiin takapolveen. Löydökset Takapolven hoitoon ei saatu selkeää hoitovastetta ja omistaja oli jo valmis lähettämään hevosen vihreämmille laitumille. Omistaja otti hevosalan ammattilaiseen […]

SI-ongelma ja liian kapea satula

Alkutilanne Hevonen on ammattilaisen ratsastama kouluhevonen, joka kilpailee aktiivisesti. Hevonen oli haluton, laukan nostossa oli haasteita ja ratsu poikitteli. Hevosen takajalkoja oli hoidettu, mutta tilanne pysyi ennallaan. Löydökset Konfliktikäytöksen purku alkoi satulan sopivuuden tarkastamisesta, missä käytettiin apuna lämpökuvantamista. Lämpökuvien ja visuaalisen havainnomisen yhteenvetona todettiin, että käytössä ollut satula oli liian kapea ja se takapainoinen, mikä […]

Tulehdus hevosen suussa

Alkutilanne Aktiivisessa harrastuskäytössä oleva entinen ravuri. Hevonen peittää kivun mielellään ja kipuilu saattaa jäädä huomaamatta. Tässä asiakastapauksessa hevosen omistaja reagoi nopeasti hevosen käytöksen muutokseen, joka oli muuttunut yllättäen säikyksi ja hermostuneeksi. Löydökset Lämpökuvat osoittivat ongelma-alueen olevan pään sekä kaulan alueella. Jatkotutkimuksissa hevosella todettiin tulehdus suussa. Hevoselta poistettiin yksi hammas ja kolme hammasta paikattiin. Lämpökuvantamisessa havaittiin […]

SI-nivelen toimintahäiriö

Si-nivelen toimintahäiriön täsmällisen diagnoosin määrittäminen on vaikeaa, johtuen usein lievistä kroonisista oireista ja nivelen haastavasta sijainnista. SI-nivel on vaikeasti saavutettavissa, koska se sijaitsee syvällä lantiossa ja sitä ympäröivät luut ja lihakset estävät sen palpaation. Yleisesti ottaen alueen lihaksiston symmetrian tarkasteluun lämpökuvantaminen on hyvä apuväline. Lämpökuvantamisen etuna on sen helppokäyttöisyys, edullisuus ja kivuttomuus eläimelle. Lämpökuvat ovat […]

Valkoviivan repeämä ja kaksoispohja sorkassa

Eläinten terveydentilan rutiinitarkastus voi paljastaa yllättäviä asioita. Vuoden 2022 lopulla kävimme sorkkahoitajan mukana lämpökuvantamassa 30 lehmää. Tutkituista eläimistä vain 33% oli terveitä. Yleisimpiä ongelmia olivat sorkkavälin liikakasvu, valkoviivan repeämä ja anturahaavauma. Yllä olevassa tapauksessa lämpökuvantamalla löytyi selkeitä puolieroja sekä etu- että takajalkojen välillä. Tarkemmissa tutkimuksissa oikeasta etusorkasta ja vasemmasta takasorkasta paljastui valkoviivan repeämät. Lisäksi oikeassa […]

Käyttöesimerkki – Valjaiden sopivuuden tarkistaminen​

Artikkeli on julkaistu myös Suomen Kiinanharjakoirat ry:n jäsenlehden numerossa 2/2020.  Mitä tietoa lämpökuvantamisen avulla voidaan saada? Eläimen ei aina tarvitse olla sairas hyötyäkseen lämpökuvantamisesta. Tätä juttua varten lämpökuvasimme kaksi kiinanharjakoiraa. Molemmat koirat osoittautuivat lämpökuvantamistutkimuksen perusteella terveiksi, mutta molemmilla oli kuitenkin löydös selän alueella. Omistajan kanssa keskusteltaessa todettiin, että kaveruksilla oli käytössä samanlaiset valjaat ja tässä […]